Lămpile de bronzare

  • Joasă presiune
  • Înaltă presiune

Lampa de bronzare este probabil cel mai important element al echipamentului de bronzare.

Înţelegerea mai bună a funcţionării sale, vă va permite oferirea unor servicii mai bune clienţilor dvs.lampa UV trio

Componentele lămpii:
Lampa fluorescentă este compusă din şapte părţi principale:

1. Baza – conectează lampa la o sursă externă de energie.

2. Cablurile de alimentare – conectează baza la catodul, care emite electroni în timpul funcţionării lămpii.

3. Atomi de mercur – în formă de vapori în interiorul lămpii, care sunt bombardaţi de electroni şi excitaţi de la starea lor fundamentală, la o stare energetică mai înaltă, de la care emit un foton UV, având lungimea de undă de 254 nm.

4. Fosforul – absoarbe acest UV şi îl transformă în lungimi de undă mai ridicate (de obicei, lumină vizibilă). Acesta este depus în interiorul becului, în timpul procesului de fabricaţie.

5. Presă suport – este o structură catodică şi totodată închide ermetic capetele lămpii.

6. Tub de evacuare – reprezintă mijlocul de introducere a gazului de umplere şi a mercurului în lampă, în timpul utilizării. El este deschis.

7. Gazul de umplere – este un gaz inert, care ajută pornirea şi funcţionarea lămpilor fluorescente.

Lămpi de bronzare

Lămpile de bronzare emit iniţial radiaţii UVA, conţinând un procent scăzut de UVB. Procentul dintre UVA şi UVB variază în funcţie de modelul lămpii, datorită modificării compoziţiei fosforului. Un curent electric trece prin vaporii de mercur gazoşi, de joasă presiune, care astfel se ionizează. Emisiile UV au ca rezultat transferul de energie dintre electroni şi atomii de gaz. Unii producători de lămpi îşi estimează lămpile prin procentul de UVB, sau livrează grafice de analiză spectrală, care uşurează înţelegerea funcţionării lor.

Lămpile fluorescente de joasă presiune sunt preponderente în industria de bronzare. Aceste lămpi diferă ca dimensiuni; lămpile de bronzare comerciale au în medie 156 cm lungime şi puteri între 15 – 230 Waţi.

Randamentul general al lămpilor de joasă presiune depăşeşte intensitatea soarelui natural al spectrului UV de 2-5 ori. Rapoartele dintre UVA şi UVB sunt determinate de fosforul din lampă. Şi alţi factori pot afecta randamentul lămpii, cum ar fi temperatura de lucru, puterea şi vârsta lămpii în ore.

Lămpi de înaltă presiune (HP) care diferă semnificativ faţă de lămpile de joasă presiune. Dimensiunea lor este scăzută, fiind cuprinsă în medie între 5 – 8 ţoli (incii) în lungime. Ele au fost utilizate iniţial ca lămpi pentru bronzarea feţei, dar apoi, au fost incluse şi în modelele de echipament destinat bronzării întregului corp. Lămpile HP sunt lămpi cu vapori de mercur. Randamentul de puteri este cuprins între 250 – 2.000 waţi. Randamentul luminos este cuprins între 20 – 100 ori mai mare decât intensitatea naturală a soarelui.

Lămpile HP necesită o sticlă filtrantă, denumită în mod obişnuit „sticlă albastră”, care să conţină capacitatea spectrului UVC. Această sticlă filtrantă trebuie să fie prezentă în timpul lucrului; în caz contrar pot apărea arsuri severe. Sticla filtrantă crăpată trebuie să fie înlocuită, înainte ca unitatea să se energizeze. Sticla crăpată permite ajungerea nivelelor dăunătoare de UVC şi UVB la client.

Unele echipamente de bronzare utilizează atât lămpi de joasă presiune, cât şi lămpi de înaltă presiune. Şi aici trebuie să se acorde o atenţie specială. Ca întotdeauna, urmaţi întocmai graficele de expunere şi de întreţinere ale producătorului, în funcţie de echipamentul şi tipul lămpilor folosite.

About the author

Bufnita

1comment

Leave a comment: